HABERLER

   Haberler - Yeni ÇORUMSİAD Başkanı Erkan DALYAN

05 Nisan 2013

 

ÇORUMSİAD Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda Erkan Dalyan yeni Dermek Başkanı seçildi. Genel Kurul Toplantısında Divan Başkanlığına Erdem Çenesiz, Başkan Vekilliğine Özay İleri Özdemir ve Kâtipliğe Ömer Faruk Özsaraçoğlu seçilirken Divan Başkanı Erdem Çenesiz toplantı gündemini okuyarak toplantıyı açtı. Gündem gereği söz alan Yönetim Kurulu Başkam Onur Şamlı 2011-2013 yılları arasındaki başkanlığı dönemlerinde yapılan faaliyetleri aktardı. Yapılan seçimle yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

ÇORUMSİAD Yönetim Kurulu: Fikret Bilal,Erkan Dalyan, S.Selim Duduoğlu, Onur Kalaycı, Murat Kılıçoğlu,Alper Yanınca, Kadir Şamil'den oluştu. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dalyan söz alarak önümüzdeki iki yıl için planladıkları faaliyetlerden söz etti.

Dalyan, yeni dönemde yapacaklarını şöyle sıraladı; "Üyelerimizi belirli iş ve meslek gruplarına ayıracağız. Sıkıntılarını taleplerini dinleyeceğiz. Üye firmalarımız iş başvurulan için ön görüşmeleri Çorumsiad merkezinde yaptıracak, bu sayede hem zamandan tasarruf sağlayacağız, hem de organize ve sanayi sitelerinde yer alan firmalarımız için ulaşım avantajı sağlanmış olacak. Çorumsiad üyeleri için bir yönetici asistanı gibi çalışacak, ilgileneceği fuarları takip edecek, uçak bileti ayarlayacak, nakliye bağlantılarını yapacak. Üyelerimizin şehir içinde yapacağı toplantıları için Çorumsiad Salonunu ücretsiz kullanmaları sağlanacak. Alternatif projelerle Çorumsiad merkezi etkin kullanacak. Firmalarımızın ilgilendikleri konulara göre ihale takipleri yapılıp firmalara bilgi verilecek. İlk etapta ihale evraklarının hazırlanması için yardım edilecek. Bilgi verilecek. İthalat-İhracat yapan firmalarımıza ücretsiz danışmanlık verilip, ilgili firmalarla iletişim kurmaları sağlanacak. Yurtiçi fuarların tamamı takip edilerek toplu katılım sağlanılmasına çalışılacak. Toplu katılımlar ile uçak bileti ve olacaksa konaklama indirimi sağlanacak. Yurt dışı fuarlar için organizasyonlar yapılacak. Dünya'daki en bilindik fuarlara mümkün olursa KOSGEB desteği ile olmazsa en uygun şartlarda fuar gezileri düzenlenecek. Hükümet ile birlikte yapılacak yurtdışı iş heyeti gezi organizasyonlarına üyelerimizin de katılımı sağlanacak. Derneğin sadece yönetim kurulundan ibaret olmadığını anlatabilmek için ziyaretlere ve gezilere her seferinde üyelerden de katılımın sağlanması teşvik edilecek. Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve diğer devlet kurumlarının desteklerinden üyelerimizin en etkin şekilde yararlanması sağlanacak, Üniversite ile işbirliği yapılarak en az bir tane AB projesi hayata geçirilmeye çalışılacak. Sosyal medya ve basm daha etkin kullanılarak faaliyetlerimizden haberdar olunmasını sağlayacağız."